آزمون تعیین سطح رایگان زبان آلمانی برای سطح A1.1

 

۱. سوال

-Guten Tag, ich bin Felix Weber. Und wie ……….. Sie?

-Giovanni Mazzini.

۲. سوال

-…..۱…… kommen Sie, Herr Dupont?

-……۲…… Frankreich.

۳. سوال

– Guten Tag, Frau Selmi. Wie geht es Ihnen?

– Danke, gut. Und …………. , Herr Bach?

۴. سوال

-Was sind Sie von Beruf?

-Ich arbeite …………. Journalist.

۵. سوال

-Wohnt ihr in Mainz?

-Nein, wir ……….. in Mainz.

۶. سوال

-Welche Sprachen …..1…… ihr?

-Wir sprechen Italienisch und ……..2…….. Deutsch.

۷. سوال

-Ist Max dein Bruder?

-………………. , Max ist nicht mein Bruder, er ist mein Freund.

 

آزمون تعیین سطح آلمانی سطح A1.1

این آزمون برای ارزیابی مهارت شما در زبان آلمانی، به ویژه در سطح مبتدی (پایه) طراحی شده است. این آزمون معمولاً توانایی شما را در درک و استفاده از کلمات و عبارات روزمره، مانند احوالپرسی،. اعداد، پرسش‌ها و پاسخ‌های اساسی و جملات ساده مرتبط با موضوعات آشنا مانند خانواده، سرگرمی‌ها و سفر ارزیابی می‌کند.

در آزمون تعیین سطح زبان آلمانی سطح A1.1، از شما خواسته می شود. که دانش خود را در مورد الفبای آلمانی، قواعد گرامر اولیه و واژگان مربوط به فعالیت های معمول روزانه نشان دهید. همچنین ممکن است توانایی خود در نوشتن متون کوتاه و برگزاری مکالمات ساده به زبان آلمانی مورد آزمایش قرار بگیرید.

به طور کلی، آزمون تعیین سطح آلمانی سطح A1.1 یک ارزیابی استاندارد است. که به تعیین سطح دوره مناسب برای افرادی که به دنبال یادگیری یا بهبود مهارت های زبان آلمانی خود هستند کمک می کند.

آزمون گوته، یکی از معروف ترین آزمون های استاندارد سنجی زبان آلمانی است. که برای سنجش دانش و توانایی زبان آموزان نسبت به زبان آلمانی به کار می‌رود. این آزمون شامل چهار بخش درک شنیداری، درک خوانداری، مهارت نوشتاری و مهارت گفتاری است. آزمون گوته در پنج سطح A1، A2 ، B1، B2 و C1 برگزار می‌شود و نتیجه گیری نهایی براساس نمرات کسب شده در هر یک از این سطوح اعلام می‌شود. این آزمون برای افرادی که می‌خواهند در آلمان به تحصیل پردازند یا در این کشور کار کنند الزامی است.

بازگشت به صفحه اصلی آزمون تعیین سطح!

 

مشاوره رایگان