شماره حساب جهت واریز وجه:

۸۳۳-۸۰۰-۹۹۴۲۵۶-۱

بانک سامان

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۷۳۰۹۶۸۶۸

شماره شبا: ۸۱۰۵۶۰۰۸۳۳۸۰۰۰۰۹۹۴۲۵۶۰۰۱

به نام مهدی بازیار

لینک پرداخت ارزی برای مشتریان بین المللی

https://hamibash.com/fonateam

تماس با ما

دیدگاههای و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید، ما منتظر شنیدن از شما هستیم.