شماره حساب جهت واریز وجه:

833-800-994256-1 بانک سامان

شماره کارت: 6219861033503185

شماره شبا: 810560083380000994256001

به نام مهدی بازیار

لینک پرداخت ارزی برای مشتریان بین المللی

https://hamibash.com/fonateam

تماس با ما

دیدگاههای و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید، ما منتظر شنیدن از شما هستیم.