آزمون های رایگان تعیین سطح زبان

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

آزمون پیش روی شما یک آزمون استاندارد تعیین سطح زبان انگلیسی بین المللی و بر طبق استاندارد چارچوب مرجع مشترک اتحادیه اروپا می‌باشد و شما با انجام این آزمون می‌توانید سطح زبان انگلیسی خود را تشخیص داده و برای بهبود هرچه بیشتر آن با استفاده از صفحه آموزش زبان انگلیسی فوناتیم یکی از پیشنهادهای مرتبط با سطح فعلی خودتان اقدام کنید یا با مشاوره رایگان با فوناتیم مسیر یادگیری خودتان را ترسیم کنید.

در انتهای این آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نمره مشخصی به شما داده می‌شود. و توضیحاتی در خصوص نقاط قوت و ضعف و راهکارهای بهبود آن ها نیز به شما ارائه می‌شود. که می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت سطح کنونی شما کند! توجه داشته باشید که این آزمون با مصاحبه شفاهی استاد در جلسه اول کلاسها کامل می گردد. زیرا این آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی رایگان مهارتهای نوشتاری و صحبت کردن شما را نمی سنجد. پس اگر نمره ای پایین تر از حد انتظار خود گرفتید نگران نباشید!

توجه: پیشنهاد می کنیم قبل از شرکت در آزمون در وبسایت ثبت نام کنید، تا نتیجه این آزمون را همیشه در پنل کاربری خود داشته باشید! همچنین هنگام دیدن نتایج کمتر با مشکل برخورد کنید.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

Where can you see these notices?

 

 CROSS BRIDGE FOR TRAINS TO EDINBURGH

Please leave your room key at Reception

You can look, but don’t touch the pictures

CLOSED FOR HOLIDAYS

Lessons start again on the 8th January

Price per night:

£۱۰ a tent , £۵ a person