آزمون تعیین سطح رایگان زبان آلمانی 

placement test - آزمون تعیین سطح زبان آلمانی

آزمون های زیر تهیه شده و برگرفته از آزمون استاندارد و بین المللی تعیین سطح زبان آلمانی و بر اساس استاندارد چارچوب مرجع مشترک اتحادیه اروپا است. با شرکت در این آزمون می‌توانید سطح زبان آلمانی خود را به درستی تعیین کرده و در صورت نیاز برای بهبود و ارتقاء آن با رجوع به صفحه آموزش زبان آلمانی فوناتیم یکی از پیشنهادهای مرتبط با سطح فعلی خودتان اقدام کنید یا با مشاوره رایگان با فوناتیم مسیر یادگیری خودتان را به درستی مشخص نمایید.

 

پس از اتمام هر آزمون تعیین سطح زبان آلمانی نتیجه به شما داده می‌شود. و توضیحاتی درباره راهکارهای بهبود سطح زبانی خود دریافت می کنید. که می‌تواند کمک هدفمندی به پیشرفت و ارتقای سطح کنونی شما کند! توجه کنید که این آزمون با مصاحبه شفاهی استاد در جلسه اول کلاسها کامل می شود. چونکه این آزمون تعیین سطح زبان آلمانی رایگان مهارتهای نوشتاری و صحبت کردن شما را نمی سنجد.

 

توجه: پیشنهاد می شود پیش از شرکت در این آزمون ها حتما در وبسایت ثبت نام کنید، تا نتیجه این آزمون ها را همیشه در پنل کاربری خود داشته باشید! همچنین از پیش آمدن مشکلات احتمالی هنگام اتمام آزمون و مشاهده نتایج خودداری کنید!

 

لطفا با توجه به سطح مورد نظر خود یکی از موارد زیر را انتخاب کنید تا آزمون شروع گردد!

 

آزمون سطح A1.1 آزمون سطح A1.2 آزمون سطح A2.1 آزمون سطح A2.2 آزمون سطح B1.1 آزمون سطح B1.2