• مدت زمان ترجمه: معمولا برای ۱۰۰۰ کلمه ۲۴ ساعت، ۲۰۰۰ کلمه ۲ روز، ۳۰۰۰ کلمه ۳ روز، ۴۰۰۰ کلمه ۴ روز و یا ۱۰۰۰۰ کلمه ۱۰ روز است.


    درصورت داشتن عجله برای ترجمه تیک گزینه "عجله دارم" را زده و زمان مدنظر خود را در توضیحات وارد نمایید تا کارشناسان ما با توجه به زمان مدنظر شما هزینه را اعلام نمایند

  • اگر زمان تحویل نصف شود قیمت ترجمه یک و نیم برابر می شود و اگر زمان تحویل یک چهارم شود قیمت ترجمه دو برابر می شود