تفاوت های لهجه بریتیش و امریکن انگلیسی چیست؟

تفاوت لهجه بریتیش و امریکن

لهجه بریتیش و امریکن زبان انگلیسی

زمانی که می‌خواهیم زبان انگلیسی را یاد بگیریم، به تفاوت هایی در این زبان بر می‌خوریم که در واقع تفاوت لهجه بریتیش و امریکن در زبان انگلیسی هستند. این یک امر طبیعی است که زبان انگلیسی با بیش از ۳۳۰ میلیون سخنور زبان مادری چندین لهجه داشته باشد.

به طور کلی در زبان انگلیسی دو لهجه بریتیش و امریکن وجود دارد و هر یک از این دو لهجه خود دارای لهجه های متنوع تری در مناطق متفاوت هستند، مثلا مردم تگزاس و مردم نیویورک هر دو در آمریکا هستند و به لهجه آمریکایی صحبت می‌کنند ولی بین لهجه های آنها نیز تفاوت هایی وجود دارد. به همین دلیل ما در این مقاله تنها می‌توانیم تفاوت لهجه بریتیش و امریکن را به طور کلی بررسی کنیم.

تفاوت لهجه بریتیش و امریکن

لهجه بریتش یا امریکن؟

به زبان آموزان پیشنهاد می‌شود هنگام یادگیری زبان انگلیسی یکی از این دو لهجه را انتخاب کنند و آن را بیاموزند و با آن پیش بروند، هرچند یادگیری لهجهء دیگر نیز مفید است. در واقع این دو لهجه همانند دو مسیری هستند که یک مقصد دارند، ولی ما برای اینکه گمراه نشویم بهتر است یکی از آن دو مسیر را انتخاب و در همان مسیر حرکت کنیم.

هیچ یک از این دو لهجه به دیگری برتری ندارد یا از دیگری آسان تر نیست، از طرفی هر دو لهجه بریتیش و امریکن برای سخنوارن لهجه دیگر قابل فهم هستند. یعنی اگر کسی با لهجه بریتیش صحبت کند، فردی که لهجه امریکن دارد نیز متوجه سخنان او می‌شود. از نظر بعضی لهجه بریتیش جذاب است و از نظر بعضی دیگر لهجه امریکن. بنابراین انتخاب یکی از این دو لهجه یک امر کاملا سلیقه ای است.

 

تفاوت لهجه بریتیش و امریکن انگلیسی

 1. تفاوت در تلفظ
 2. تفاوت در گرامر
 3. تفاوت در استفاده از حروف اضافه
 4. تفاوت در املا
 5. تفاوت در واژگان

 

 1. تفاوت در تلفظ

اگر یک نفر با لهجه بریتیش و یک نفر دیگر با لهجه امریکن به زبان انگلیسی صحبت کنند، حتی اگر ما هیچ شناختی از زبان انگلیسی نداشته باشیم باز هم متوجه تفاوت در آهنگ و نوع بیان کلمات می‌شویم. این تفاوت که تنها با گوش کردن به آن پی میبریم ناشی از تفاوت تلفظ واژگان در لهجه آنهاست. تفاوت در تلفظ واژگان یکی از اصلی ترین تفاوت های لهجه بریتیش و امریکن است.

 • تلفظ r

در لهجه امریکن r در همه جای کلمه تلفظ می‌شود. ولی در لهجه بریتیش r بیشتر در ابتدای کلمات تلفظ می شود، در میان کلمه تقریبا شنیده نمی شود (مگر اینکه بین دو حرف صدادار قرار بگیرد). بطور کلی اگر بعد از حرف صدادار قراربگیرد تلفظ نمی شود. همچنین این آوا در انتهای کلمه شبیه به [a] تلفظ می‌شود. مانند واژه computer

البته باید بدانید که تلفظ r در زبان انگلیسیی با «ر» در زبان فارسی کاملا متفاوت است و اگر می خواهید بصورت دقیق و حرفه ای این آواها را یاد بگیرید حتما دوره آموزش تلفظ حرفه ای زبان انگلیسی را تهیه کنید.

 • تلفظ t

در لهجه امریکن اگر t یا tt بین دو حرف صدادار قراربگیرد تلفظش تغییر می کند و با صدایی شبیه d شنیده می‌شود. ولی در لهجه بریتیش t واضح تر بیان و شنیده میشود. این تفاوت در تلفظ computer که پیش تر گفتیم هم وجود دارد، اما در کلماتی که دو t (tt) دارند احتمالا واضح تر شنیده می‌شود. مانند واژه butter یا litter

علاوه بر آن در انگلیسی امریکن t در برخی کلمات، خصوصا در آخر کلمات کوتاه اصلا تلفظ نمی شود، همانند what که در لهجه امریکن شبیه به wuh تلفظ می شود.

یک حالت دیگر تفاوت در تلفظ t در کلماتی است که t بعد از n می آید، مانند t اول در کلمه international . این t در لهجه امریکن تلفظ نمی‌شود و تلفظ این کلمه بیشتر به innernational شبیه است. اما وقتی این کلمه با لهجه بریتیش تلفظ می‌شود t را می‌شنوید. البته این مورد تنها در لهجه امریکن غیررسمی اینگونه است، در لهجه امریکن رسمی t بیشتر شنیده می‌شود.

 • تلفظ ed در حالت گذشته ساده افعال

حالت گذشته افعال منظم در هر دو لهجه امریکن و بریتیش با اضافه کردن ed به انتهای کلمه ساخته میشوند، مانند look – looked. ولی این ed در لهجه بریتیش در انتهای کلماتی که به n یا m ختم می شوند، معمولا t تلفظ می گردد، مانند burn که در بریتیش burnt و در امریکن burned تلفظ و شنیده می‌شود.

 • تفاوت تلفظ حروف صدادار

تفاوت های زیادی در تلفظ حروف صدادار در لهجه امریکن و بریتیش وجود دارد، که یادگیری آنها با توضیح ممکن نیست و بهتر است آنها را با شنیدن یاد بگیریم ولی این نکته کلی در این باره می‌تواند کمک کننده باشد:

آوای [æ] در لهجه امریکن بسیار پر کاربرد است. این آوا در واقع ترکیب صدای a و e است که در یک حرف تلفظ می‌شود و در فارسی معادل «اَ» است. اما این آوا را در لهجه بریتیش کمتر می بینیم. مانند تلفظ a در کلمات dance, after, bath

 

 1. تفاوت لهجه بریتیش و امریکن در گرامر

در حالت کلی تفاوت لهجه بریتیش و امریکن در حوزه گرامر بسیار اندک است. تنها چند مورد از آنها نیز اغلب توجه افراد را به خود جلب می کنند یا برای زبان آموزان زبان انگلیسی سوال برانگیز میشوند که ما در اینجا به آنها می‌پردازیم.

 • have, have got, got

این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهیم. برای مثال فردی با لهجه امریکن می‌گوید: I have a car. ، اما یک بریتانیایی همین جمله را بیشتر به صورت”I have got a car.” میگوید. یا برای مثال حالت پرسشی همین دو جمله در لهجه امریکن می شود “Do you have a car?” در صورتیکه در لهجه بریتیش گفته می شود “Have you got a car?”

همچنین ممکن است در انگلیسی امریکن به جای „I have got a car.” بشنوید “I got a car.” که از نظر گرامری اشتباه است. احتمالا دلیل آن این است که یک آمریکایی این جمله را به صورت “I’ve got a car.” بیان میکند و “ ‘ve” به دلیل سرعت در بیان شنیده نمی شود.

اما جمله “I got a car.” از نظر آمریکایی ها میتواند به این معنی باشد که من یک ماشین دارم یا یک زمانی یک ماشین خریده ام.

 

مثالهای دیگر

 • got , gotten و forgot , forgotten

در بیشتر حالت های گذشته بین لهجه امریکن و بریتیش تفاوتی وجود ندارد، مگر چند استثناء، از جمله در حالتpast participle  فعل to get . یعنی فرم past participle فعل to get  در انگلیسی امریکن gotten ولی در انگلیسی بریتیش got میشود. برای درک بهتر این مطلب میتوانیم دو جمله زیر را با هم مقایسه کنیم:

I’ve already gotten a call from him در لهجه امریکن

I’ve already got a call from him در لهجه بریتیش

در حالت past participle فعل to forget نیز همین تفاوت در دو لهجه وجود دارد.

 

 1. تفاوت در استفاده از حروف اضافه

از دیگر تفاوت های لهجه بریتیش و امریکن تفاوت در کاربرد حروف اضافه است. برخی تفاوت های رایج تر در استفاده از حروف اضافه در دو لهجه امریکن و بریتیش را در جدول زیر میبینید.

لهجه بریتیشلهجه امریکن
at the weekendon the weekend
different from/todifferent from/than
wait on linewait in line
Friday to MondayFriday through Monday
write towrite to / to write
at universityin university

 

 1. تفاوت در املاء

برخی کلمات در لهجه بریتیش و امریکن زبان انگلیسی املای متفاوتی دارند. اما برخی از این کلمات با وجود املای متفاوت یکسان تلفظ میشوند و برخی دیگر تلفظشان نیز متفاوت است.

 • -our , -or

کلماتی که در لهجه بریتیش our دارند، در لهجه امریکن به جای our با or نوشته میشوند ولی در هر دو لهجه به یک شکل تلفظ میشوند، مانند colour, neighbor, favour در لهجه بریتیش که در لهجه امریکن انگلیسی به شکل color, neighbor, favor نوشته می شوند.

 • -ise , -ize

کلماتی که در زبان انگلیسی بریتیش شامل –ise هستند در زبان انگلیسی امریکن با –ize نوشته می شوند. مانند organise, realise که در لهجه امریکن به شکل organize, realize نوشته می شوند.

 • دو حرف بیصدا کنار هم

بعضی کلمات در لهجه بریتیش دارای دو حرف بیصدا پشت سر هم هستند که در لهجه امریکن تنها با یک حرف بیصدا نوشته می شوند. مانند travelling, cancelled که در نوشتار امریکن به شکل traveling, canceled نوشته می شوند.

 

 1. تفاوت لهجه بریتیش و امریکن در واژگان

بیشترین تفاوت لهجه بریتیش و امریکن را در حوزه واژگان آنها می بینیم. مفاهیم بسیاری وجود دارند که برای آنها در دو لهجه امریکن و بریتیش واژگان متفاوتی به کار می رود.

 

 • ۲۰ تفاوت بین واژگان در لهجه امریکن و بریتیش

 1. aeroplane (بریتیش) _ airplane (امریکن)
 2. biscuit (بریتیش) _ cookie / cracker (امریکن)
 3. chemist (بریتیش) _ drugstore / pharmacy (امریکن)
 4. chips (بریتیش) _ fries / french fries (امریکن)
 5. crisps (بریتیش) _ chips (امریکن)
 6. cinema (بریتیش) _ movie theater (امریکن)
 7. film (بریتیش) _ movie (امریکن)
 8. flat (بریتیش) _ apartment (امریکن)
 9. football (بریتیش) _ soccer (امریکن)
 • holiday (بریتیش) _ vacation (امریکن)
 • lift (بریتیش) _ elevator (امریکن)
 • maths (بریتیش) _ math (امریکن)
 • mobile phone (بریتیش) _ cell phone (امریکن)
 • pants (بریتیش) _ underwear / panties (امریکن)
 • trousers (بریتیش) _ pants / slacks (امریکن)
 • pavement (بریتیش) _ sidewalk (امریکن)
 • post (بریتیش) _ mail (امریکن)
 • to ring (بریتیش) _ to call (امریکن)
 • sweet(s) (بریتیش) _ candy (امریکن)
 • toilet/loo (بریتیش) _ bathroom / restroom (امریکن)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان